header


Chauffeur; Norbert PieterHugenholtz 

Beroep; docent aardrijkskunde en geschiedenis. (tevens een jaar Frans gestudeerd en beeldhouwer als vrijetijdsbesteding)
 
  

 

 
Curriculum Vitae.
 
 

Personalia.


Norbert Pieter Hugenholtz,

Geboortedatum; 20 juli 1961.

Burgerlijke staat; ongehuwd samenwonend, vader van 2 zoons.

Levensbeschouwing; Vrijzinnig Protestant (niet praktiserend)

 
 

0652294652

n.hugenholtz@chello.nl

 

 

 

Huidige werkkring

Libanonlyceum, docent aardrijkskunde onderbouw

en bovenbouw VMBO-theoretisch t/m VWO.

Tevens mentor brugklas en Voorlichter voor het basisonderwijs en P.R.


 

Voorlaatste werkkring

Terracollege Horeca & Techniek (voorheen Hofstadcollege)(VMBO)

Werkzaamheden: coördinator klas 2 (1999 tot 2004) en docent geschiedenis (1993---)

Als coördinator (mede)verantwoordelijk geweest voor;

a.aanname nieuwe leerlingen,

b.begeleiden van leerlingen met leer en gedragsproblemen,

c.verwijderen van leerlingen en begeleiden in het zoeken naar een alternatief,

d.Intensief contact met hulpverlening buiten onze school; waaronder

leerplichtambtenaar, schoolarts, jeugdhulpverlening binnen het zorgbreedte overleg, 

e. voorzitterschap van de vergaderingen betreffende het 2e leerjaar,

f.in beperkte mate bemoeienis met het functioneren van het personeel van het 2e leerjaar,

g.aansturen van collega’s in het 2e leerjaar,

h.begeleiding van de beroepskeuze van de 2e klassers,

i.begeiding buitenschoolse projecten (culturele projecten).

  

 
 (Cartoon voor mijn 50ste verjaardag, gemaakt door mijn broer: Harold Hugenholtz)

 

Opleiding.

 

1975- 1979; M.A.V.O.

1979- 1981; H.A.V.O.

1981- 1987; Nieuwe Leraren Opleiding (S.O.L.Utrecht)

1986- 1987; “Akte van bekwaamheid van de 2e graad tot het geven van Voortgezet Onderwijs in geschiedenis alsmede aardrijkskunde behaald.

 

Na 1987 heb ik diverse cursussen gevolgd om de kennis binnen mijn vakgebied (en het middenmanagement) te vergroten en verbreden. (o.a.coaching, R.E.T., Taaldidaktiek aan de Basis in het kader van Onderwijskansen, BHV Studiereis New-York, Wereldklas Expertteam, Studiereis Noorwegen)